Kontakt

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR

 

 

Zvjezdana Galkowski, mag.nov.

ravnateljica

zvjezdana.galkowski@pou-bjelovar.hr

091 738 0166

Slobodan Kaličanin, ing.str.

voditelj obrazovanja

slobodan.kalicanin@pou-bjelovar.hr

043 241 298

 

Ivana Hrpalo, mag.oec.

voditeljica knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova

ivana.hrpalo@pou-bjelovar.hr

043 241 557

 

Marijana Kovaček

knjigovodstvena administratorica

marijana.kovacek@pou-bjelovar.hr

043 241 557

 

Danijela Nemčić

administratorica

danijela.nemcic@pou-bjelovar.hr

043 241 298

095 909 9214

Ankica Malnar, mag.oec.

voditeljica Nastavnog centra Bjelovar EFRi

ankica.malnar@efri.hr

091 323 8792

 

Obavijest

Obavijest

 

Poštovani naši polaznic-i/e i pratitetlji-i/ce,

zbog pandemije koronavirusa i u skladu s mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske Centar za cjeloživotno učenje i kulturu od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine uvodi on line nastavu u programima osposobljavanja za Internet marketing, suradnika za pripremu i provedbu projekata financiranih EU sredstvima, te knjigovođu.
Nastava će se održavati ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 14 do 17 sati.
Do daljnjega se odgađa nastava AutoCAD-a, osposobljavanje za masere i uzgajivače povrća, cvijeća i ljekovitog bilja u zatvorenim prostorima, te praksa za dadilje.
Također su odgođene radionice koje su se u sljedeća dva tjedna trebale održati u sklopu projekta „60 zrna radosti“ u vrtićima, radionica „Zdrava prehrana u vrtićima“, radionica Državne škole za javnu upravu „Poslovna komunikacija,  te radionice keramike.
Tečajevi stranih jezika bit će organizirani on line ukoliko polaznici budu iskazali interes i imali mogućnost takvog oblika učenja.
O tome, kao i ostalim promjenama u radu Centra izvijestit ćemo tijekom sljedećih dana.
I na kraju, neka nam je sretno svima u borbi s coronavirusom.

Vaš CUK!

 
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

 

Na temelju Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar od 7. veljače 2020. članak 5. i 6. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Suradnik za kulturu na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- završen preddiplomski ili sveučilišni studij humanističkih ili društvenih znanosti,
- najmanje 1 godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika, razina B2,
- iskustvo u sudjelovanju u nastavi s odraslima,
- iskustvo u organizaciji kulturnih događanja,
- napredne digitalne vještine, posebice kod stvaranja sadržaja

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osim posebnih uvjeta, osoba koja ostvaruje status kandidata mora ispunjavati i opće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo,
- protiv osobe se ne može voditi kazneni postupak ili osoba ne može biti pravomoćno osuđena za kazneno djelo.

Kandidati su dužni priložiti:
- molba,
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
- presliku uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
- presliku javne isprave o traženoj struci stupnju stručne spreme,
- dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu:
a) elektronički zapis ili potvrdu  o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i
b) ugovor o radu, ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u sudjelovanju u nastavi s odraslima i u organizaciji kulturnih događanja koje mora sadržavati vrstu posla koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
- presliku javne isprave kojom se dokazuje znanje engleskog jezika, razina B2.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (www.pou-bjelovar.hr) neposredno ili putem pošte na adresu Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, Vladimira Nazora 5a, Bjelovar s naznakom „Za oglas za radno mjesto Suradnik za kulturu na neodređeno vrijeme“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u Prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Tročlano stručno povjerenstvo za provedbu oglasa (u nastavku teksta Povjerenstvo) imenuje Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na provjeru znanja i sposobnosti.

Na web stranici Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (www.pou-bjelovar.hr) i oglasnoj ploči Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, Vladimira Nazora 5a, Bjelovar bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere, a kandidati koji za to ostvare pravo bit će obaviješteni putem elektroničke pošte čiju su adresu naveli u natječajnoj dokumentaciji. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na oglas i više  se ne smatra kandidatom u postupku.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na web stranici Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (www.pou-bjelovar.hr).

Nakon raspisivanja javnog natječaja ne mora se vršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 
Strani jezici - upisi u tijeku 2019/2020

Strani jezici - upisi u tijeku 2019/2020

 

 
Počeli su upisi učenja stranih jezika, imamo datume dogovora za početni njemački i engleski

Počeli su upisi učenja stranih jezika, imamo datume dogovora za početni njemački i engleski

 

Grupa učenja početne razine njemačkog jezika, prvog stupnja A1/1 prvi dogovor ima u četvrtak, 5. rujna u 18 sati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar (prvi kat).

Grupa učenja početne razine engleskog jezika, prvog stupnja A1/1 prvi dogovor ima u četvrtak, 12. rujna u 18 sati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar (prvi kat).
Bit će to prvi susreti na kojima se polaznici upisuju i dogovara raspored nastave.
Nastava stranih jezika za osnovnoškolce i srednjoškolce počet će poslije 16. rujna.
Odrasli će od ove godine engleski i njemački jezik učiti prema programima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Izlaskom na ispit po CEF-u, Zajedničkom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe kojim je unificirano procjenjivanje znanja stranog jezika, dobit će javnu ispravu, svjedodžbu za položenu razinu (A1, A2, B1, B2, C1, C2) što se upisuje u e -radnu knjižicu. Za naše polaznike, izlazak na ispit je besplatan.
One najmlađe očekuju novosti koje će učenje stranog jezika učiniti još zabavnijim i izazovnijim.
Za one nestrpljive, od ove godine u POU Bjelovar provodi ubrzane tečajeve engleskog i njemačkog jezika u trajanju od 30 sati.
Također, nudimo vam konverzacijski tečaj i tečaj poslovnog stranog jezika.
Učite i usavršavajte kod nas engleski, njemački i talijanski, a javite nam se ako ste zainteresirani za ruski, španjolski, francuski, češki ili bilo koji drugi jezik.
Obratite nam se s povjerenjem. Mi smo tu zbog Vas!
Očekujemo Vas….

 
OSPOSOBLJAVANJEM ZA CVJEĆARA U POU BJELOVAR DO NOVOG RADNOG MJESTA

OSPOSOBLJAVANJEM ZA CVJEĆARA U POU BJELOVAR DO NOVOG RADNOG MJESTA

 

OSPOSOBLJAVANJEM ZA CVJEĆARA U POU BJELOVAR DO NOVOG RADNOG MJESTANepunih mjesec dana otkako je POU Bjelovar dobio Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu Programa osposobljavanja za obavljanje poslova cvjećar-a/ke-aranžer-a/ke, u klupe POU sjeli su prvi polaznici toga Programa. U sklopu projekta „Korak naprijed“ Zadruge Pružimo ruke financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, 17 polaznika i polaznica steći će znanja i kompetencije s kojima će moći konkurirati na tržištu rada. S obzirom na nedostatak kvalificiranih zaposlenika za ovaj posao, očekuje se da će dio njih odmah nakon završetka naći posao.

Trenutačno slučaju teoretski dio Programa, nakon čega ih očekuje praksa u nekoliko bjelovarskih cvjećarni.

Program osposobljavanja za cvjećar-a/ke-aranžer-a/ke jedan je od 33 obrazovna programa osposobljavanja i usavršavanja za koja je POU Bjelovar u proteklih šest mjeseci dobio rješenja za provedbu. Prvi je to put da POU Bjelovar provodi poljoprivredne programe, a od jeseni zainteresirani će moći upisati programe osposobljavanja za vrtlare, povrtlare, ratare, vinare i vinogradare.

 
POČEO “TECH4KIDS” ZA BJELOVARSKE OSNOVNOŠKOLCE

POČEO “TECH4KIDS” ZA BJELOVARSKE OSNOVNOŠKOLCE

 

POČEO Od samog prvog dana, s micro:bitovima u rukama sedamdesetak bjelovarskih osnovnoškolaca uplovilo je u svijet programiranja.

Predstavljaju se pomoću micro:bita, pretvaraju ga u kockicu za igru „Čovječe ne ljuti se“, izrađuju mjerač svjetlosti i bar graf, rade animacije koje izvrću i premještaju, pretvaraju micro:bit u metronom i pedometar, uče i zabavljaju se. I tako sve od 17. lipnja do 2. srpnja u Veleučilištu u Bjelovaru i Pučkom otvorenom učilištu.

Pilot projekt besplatnih IT radionica dio su Tech4Kids inicijative na području Grada Bjelovara kojima se želi motivirati djecu osnovnih škola od 5. do 8. razreda za korištenje informacijskih tehnologija u razvijanju kreativnog razmišljanja, te ih potaknuti i usmjeriti prema STEM području u daljnjem osobnom i profesionalnom razvoju.

Tech4Kids rezultat je partnerske suradnje tvrtke Altus IT, Grada Bjelovara, Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar, Rotary Cluba Bjelovar i Veleučilišta u Bjelovaru.

U okviru projekta razvijen je modularni kurikulum od 20 školskih sati koji nadovezuje na postojeće resurse micro:bit računala na području Grada Bjelovara te, uz dodatno nabavljenu opremu, proširuje znanja programiranja i robotike.

Nakon ljetnih radionica, slijede jesenske u terminu od 26. kolovoza do 6. rujna. Prijave su otvorene tijekom cijelog ljeta, roditelji samo trebaju kontaktirati i doći u POU Bjelovar.

Svi resursi Tech4Kids pilot projekta nakon održavanja radionica tijekom ljetnih praznika ostaju na raspolaganju za provođenje programa tijekom naredne školske godine kao i za školske praznike.

Tech4Kids prati stratešku odrednicu Grada Bjelovara prema IT području kao jednom od generatora budućeg rasta i razvoja, a za što postoje odlični obrazovni preduvjeti na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini kao i poticajna poduzetnička klima za tvrtke iz IT sektora.

 
BJELOVARSKI SVIJET KERAMIKE U STROSSMAYEROVOJ ULICI

BJELOVARSKI SVIJET KERAMIKE U STROSSMAYEROVOJ ULICI

 

BJELOVARSKI SVIJET KERAMIKE U STROSSMAYEROVOJ ULICIIzložbom u izlogu Gradskog muzeja Bjelovar u Strossmayerovoj ulici, koju je ovog vikenda otvorila naša najmlađa polaznica Hana Berak, Pučko otvoreno učilište Bjelovar završilo je prvi ciklus radionica keramike. Održano je ukupno pet radionica u kojima je sudjelovalo pet do deset polaznica, ovisno o temi jer radionice su bile tematske. Izloženi su radovi devet polaznica, a svi koji prolaze bjelovarskom Strossmayerovom ulicom moći će ih pogledati sljedećih mjesec dana.

Radile su se vaze, šalice, ukrasni tanjuri, čak i ljudske skulpture, i to sve u kreativnoj i motivirajućoj atmosferi, tako da su zadovoljni i polaznici i voditeljica Jadranka Vilus. A ona je rođena Bjelovarčanka, po zanimanju geodetkinja koja živi i radi u Velikoj Gorici.  Od 2014. godine članica je Hrvatskog likovnog društva (HLD) u Zagrebu, sudjelovala je na više od 10 grupnih izložbi u Hrvatskoj te 2014. godine na grupnoj izložbi 6XSesto u San Giovanniu u Italiji.

Ovim radionicama POU Bjelovar započelo je aktivnost kojima potiče stvaralaštvo, a svojim sugrađanima omogućuje da otkriju i ostvare svoje talente.

 
Otvorenje izložbe radova s prve radionice keramike Učilišta

Otvorenje izložbe radova s prve radionice keramike Učilišta

 

 
Tech4Kids - besplatne IT radionice

Tech4Kids - besplatne IT radionice

 

 
17. BOK fest

17. BOK fest

 

17. BOK fest

 
DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU I POU BJELOVAR  ZAJEDNO U IZOBRAZBI SLUŽBENIKA GRADA

DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU I POU BJELOVAR ZAJEDNO U IZOBRAZBI SLUŽBENIKA GRADA

 

U Bjelovaru, 23. travnja 2019.

Programi edukacija Državne škole za javnu upravu (DŠJU) od sada će biti dostupniji službenicima gradova i općina. U početku u Bjelovarsko-bilogorskoj i susjednim županijama, a zatim i ostalim dijelovima Hrvatske. Naime, kroz nekoliko tjedana kreće pilot projekt suradnje između DŠJU i Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar (POU), koji će omogućiti održavanje radionica izvan Zagreba, u ovom slučaju Bjelovaru i Daruvaru.

Dogovoreno je to na sastanku u Bjelovaru kojemu su prisustvovali ravnatelj DŠJU Rudolf Vujević sa svojim suradnicama, ravnateljica POU Bjelovar Zvjezdana Galkowski i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Državna škola za javnu upravu djeluje od 2011. godine i iz godine u godinu nudi sve veći broj programa kojima je cilj trajno podizanje razine i kvalitete znanja, vještina i sposobnosti radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. "Ova suradnja vrijedan je doprinos ostvarenju ciljeva Škole: jačanju institucionalnih i  administrativnih kapaciteta kao preduvjeta učinkovitosti javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini", istaknuo je ravnatelj Rudolf Vujević.

Škola je u 2018. godini provela 414 radionica za ukupno 7.795 polaznika. Dogovorena suradnja s Pučkim otvorenim učilištem Bjelovar, kao svojevrsnim koordinatorom planiranih aktivnosti na području Bjelovarske-bilogorske i
susjednih županija, omogućit će još većem broju službenika lokalne i regionalne samouprave sudjelovanje na programima usavršavanja sukladno iskazanim potrebama tijela. "POU Bjelovar kao ustanova za cjeloživotno učenje tu sebe vidi kao prirodnog partnera", izjavila je ravnateljica Učilišta Zvjezdana Galkowski pojasnivši: "Pučko otvoreno učilište osigurat će prostor i organizaciju, predavače DŠJU, a teme će se planirati prema iskazanim potrebama". Prema podacima DŠJU, u njihovim je programima, u razdoblju od 2014. godine pa sve do danas,  sudjelovalo ukupno 166 službenika iz Ureda državne uprave te tijela JL(R)S s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Taj broj uskoro bi se trebao povećati, što bi za građane značilo i kvalitetnija i bolja usluga lokalne uprave i samouprave.

Prve radionice u sklopu ove suradnje mogle bi u Bjelovaru krenuti već sredinom svibnja.

 
Veliki interes za 17. BOK fest

Veliki interes za 17. BOK fest

 

Dragi naši ljubitelji kazališta,

zbog velikog interesa za nekoliko predstava na ovogodišnjem BOKfestu za koje su ulaznice prodane već prvoga dana, postoji mogućnost ponovnih izvedbi.

Svi Vi koji niste dobili ulaznice i željeli biste gledati predstave “Idemo uživo” Kazališta Luda kuća i Cabare “Preko veze” Kazališta Moruzgva, javite nam se u Inbox radi rezervacija. Navedite predstavu i podatke, javit ćemo Vam se....

Možete zvati Pučko ili pisati na na E-mail. Kako vam vise odgovara. Vidimo se na 17.BOK festu...

 
PRODAJA KARATA ZA PREDSTAVE 17. BOK festa POČINJE U ČETVRTAK, 18. TRAVNJA U 10 SATI

PRODAJA KARATA ZA PREDSTAVE 17. BOK festa POČINJE U ČETVRTAK, 18. TRAVNJA U 10 SATI

 

Program 17. BOK festa koji se ove godine održava od 27. travnja do 11. svibnja bit će najavljen 18. travnja (četvrtak) 2019. godine u 9.30 sati, uoči početka prodaje ulaznica, na Trgu Eugena Kvaternika kod kućice za prodaju ulaznica (pored gradske fontane s panonskim kitovima).

Predstave ovogodišnjeg BOK-a najavit će umjetnički direktor Festivala Goran Navojec, a u ime glavnog pokrovitelja, Grada Bjelovara, govorit će gradonačelnik Dario Hrebak.

Sam početak prodaje ulaznica, na istom mjestu, počinje u 10 sati, a kao i proteklih godina bit će prigodno obilježen. Bjelovarski korzo bit mjesto premijernog igrokaza, napisanog samo za tu prigodu, u izvedbi poznatih glumaca.

Tko su oni? Neka to ostane tajna do četvrta, a tada ćemo je otkriti uz obilje smijeha i veselja koje želimo podijeliti sa što više naših sugrađana. Pozivamo sve građane koji su u mogućnosti, da nam se pridruže u četvrtak, 18. travnja u 10 sati na Trgu Eugena Kvaternika, kod kućice za prodaju ulaznica.

 
BOK FEST 2019.

BOK FEST 2019.

 

Bjelovarski odjeci kazališta 17-tu godinu za redom donose nam najbolje…

Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara, pod vodstvom umjetničkog direktora Gorana Navojca i u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar

 

27. .travnja (subota) -  KAZALIŠTE KOMEDIJA ‘Čarobni Broadway’
Nastupaju: Đani Stipaničev, Mila Elegović, Renata Sabljak, Vanda Winter, Vlatka Burić Dujmović, Ervin Baučić, Dražen Bratulić

29. travnja (ponedjeljak)  -  Bjelovarsko Kazalište ‘Hotel mrtvih žena’
redatelj: Marko Dragičević

30. travnja (utorak)    HNK Varaždin – Čini Barona Tamburlana
Režija: Krešimir Dolenčić
Glume: Vid Balog, Ognjen Milovanović, Robert Plemić, Denis Bosak, Zdenko Brlek, Barbara Rocco, Jakov Jozić, Matko Buvač, Jasminka Pomper, Damir Puja, Rajko Hergotić, Mladen Jerneić

1.svibnja (srijeda)  Teatar ITD & Akademija dramske umjetnosti- Hedda Gabler
Režija: Bobo Jelčić
glume: Iva Jerković, Matej Đurđević, Rok Juričić, Lucija Alfier, Josipa Anković, Marin Klišmanić

2. svibnja (četvrtak) TEATAR ERATO & TEATAR NA TREŠNJEVCI – TITON
Režija: Vlatka Vorkapić
Izvode: Judita Franković Brdar, Žarko Potočnjak, Vladimir Posavec Tušek, Marko Braić

3. svibnja (petak) UMJETNIČKA DRUŽINA AUZVINKL ‘Baš ti, baš tu’
“Režija: Bruna Bebić
Izvodi: Vanja Matujec

4. svibnja (subota) ’10 pjesama koje su označile kraj mog ljubavnog života’
Izvodi: Ivan Ožegović

6. svibnja (ponedjeljak)  Mladen Medak Gaga – „Sratnik“
Izvodi: Mladen Medak Gaga

7. svibnja (utorak) SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH – Elling
Redatelj: Hrvoje Korbar
Glume: Marko Makovičić, Filip Detelić, Csilla Barath Bastaić, Luka Petrušić, Velimir Čokljat

8. svibnja (srijeda)  KAZALIŠTE GRUPA I TRIKO CIRKUS TEATRA: „ Mistero Buffo“
Redatelj: Lee Delong
Glumi: Dražen Šivak

9. svibnja (četvrtak) KAZALIŠTE LUDA KUĆA – „Idemo Uživo“
autori: Rene Bitorajac i Igor Mešin

10. svibnja (petak) KAZALIŠTE MORUZGVA – „Cabaret „Preko veze““
Redatelj: Ivan Leo Lemo
Glume: Mila Elegović, Jelena Miholjević / Ana Begić,Ana Maras Harmander / Mirela Videk Hranjec, Linda Begonja / Ecija Ojdanić

11. svibnja (subota)  JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE BEOGRAD – „Ujak Vanja“
Redatelj: Egon Savin
Glume: Bogdan Diklić, Marija Vicković, Milica Gojković, Branislav Lečić, Nenad Jezdić, Dubravko Jovanović, Aleksandra Nikolić

IVO I BOK! Ciklus filmova Ive Gregurevića u bjelovarskom KMC-u

3. svibnja (petak) -   „Ne dao Bog većeg zla“ u 18 sati

7. svibnja (utorak) -  „Kosac“  u 18 sati

10. svibnja (petak) – „Osmi povjerenik“  u 17 sati

 
ZAVRŠEN TEČAJ „OSNOVE INFORMATIKE – e-Građanin“ U SKLOPU PROJEKTA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

ZAVRŠEN TEČAJ „OSNOVE INFORMATIKE – e-Građanin“ U SKLOPU PROJEKTA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

 

„Jako sam zadovoljna jer sam potaknuta željom da nešto naučim – da, iako sam u mirovini, budem aktivna. Ja sam krenula s jednim osnovnim znanjem jer sam više godina radila na računalu, a naučila sam pristup opciji e-Građanin i koristim to. Proširila sam svoje znanje time što sam naučila kako izvaditi i neke osobne stvari, poput Izvoda iz Knjige rođenih i slično“, riječi su to polaznice Višnje na konferenciji za medije održanoj u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar (UTIB) i Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar.

Ovaj je tečaj jedna od aktivnosti koje Udruga provodi u sklopu projekta  „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ s partnerima Centrom za socijalni rad Bjelovar, Gradom Bjelovarom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

Predsjednik Udruge Tomislav Novosel istaknuo je kako u programu prevladavaju tri komponente: “Radi se o komponenti socijalnog uključivanja mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom. Imamo nekoliko komponenti; mlade u školskom sustavu, koje posebno podupiremo u njihovim nastojanjima da postignu što bolje rezultate u učenju kroz pomoćnike u nastavi i kroz instrukcije iz predmeta koji su im problematični. Druga komponenta je kod onih mladih koji su već spremni za posao ili rade, a prijeti im invaliditet – tada im dajemo mogućnost da promijene svoje kompetencije bar u nekom dijelu, tako da budu i dalje upotrebljivi poslodavcu za neke mekše vještine u odnosu na ono što su možda do sad radili. Treća komponenta u toj edukaciji su svi, a posebno starije osobe s invaliditetom. Sada im osiguravamo osnovne tečajeve iz informatike i odmah iza toga e-Građanin. Cilj je u tom nizu edukacija da oni najprije postanu korisni sebi, a onda da postanu korisni i zajednici. Radi se o završetku procesa za e-Građanin, informiramo zainteresiranu javnost o tome da radimo i tražimo podršku, i naše članove o tome da se uključe u sljedećoj fazi. Ukupno je 10  polaznika došlo do kraja i dobili su uvjerenje o pohađanju.“

Zadovoljstvo naučenim, izrazili su i ostali polaznici, a pokazali su interes za daljnjim učenjem informatike i mogućnostima njezine primijene u svakodnevnom životu.

Bez obzira na mogućnosti, još uvijek dio naših sugrađana ne koristi pogodnosti on-line servisa, poput e-Građani i ostalih,  internetskih trgovina i elektronskog komuniciranja, jer nisu imali priliku savladati znanja i vještine korištenja digitalnih tehnologija. Ova suradnja s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar pokazala je da je Pučko otvoreno učilište Bjelovar mjesto je gdje se to može naučiti.

 
12. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA U BJELOVARU

12. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA U BJELOVARU

 

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da se Pučko otvoreno učilište Bjelovar ove godine uključuje u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja i kampanju koju već dvanaestu godinu organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Svi su događaji koje organiziramo otvoreni za javnost.

Pozivamo i dobrodošlicu želimo svim zainteresiranima.

U srijedu, 3. listopada u 14 sati u prostoru POU Bjelovar (V.Nazora 9 u Bjelovaru, prvi kat) u suradnji s HOK-Obrtničkom komorom Bjelovarsko-bilogorske županije predstavit ćemo majstorske ispite i pripreme za majstorske ispite.

U četvrtak, 4. listopada u 13 sati, također u prostoru POU Bjelovar (V.Nazora 9 u Bjelovaru, prizemlje) u suradnji s Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri Bjelovar  organiziramo radionicu „Naučimo vještine aktivnog načina zaposlenja“.

Istoga dana, u 19 sati u dvorani 1 Veleučilišta Bjelovar (A.B. Šimića 1 u Bjelovaru, prizemlje), našim sugrađanima i svim zainteresiranima predstavljamo temu „Wellbeing – sreća nije dovoljna“. Nakon Rovinja i Weekend Media Festa prije dva tjedna, Bjelovar je prvi grad u kojemu će biti predstavljena ta životna filozofija osobnog razvoja i postignuća. Riječ je o motivaciji širenja spoznavanja i učenja do kraja života, u cilju vlastite dobrobiti, razvoja i postignuća.
S temom će nas upoznat Lana Horak Pajić, nekadašnja učenica bjelovarske Gimnazije, a danas respektabilna psihologinja s diplomom programa Coaching and Menthoring s Oxforda, savjetnica za karijeru, čije je područje interesa organizacijska psihologija i kreativnost.

Datum Vrijeme Mjesto Tema Organizator Predavači

3. listopada

SRIJEDA

14 sati

POU Bjelovar,

V.Nazora 9,
Prvi kat

Predstavljanje majstorskih ispita i priprema za ispite POU Bjelovar
I HOK – Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije
Martina Trupac (OK BBŽ) i Slobodan Kaličanin (POU Bj)

4. listopada

ČETVRTAK

13 sati

POU Bjelovar,

V.Nazora 9,
Prizemlje

„Naučimo vještine aktivnog načina zaposlenja“
(radionica)
POU Bjelova i CISOK  Bjelovar Ivana Marić i Lucija Večerić

4. listopada

ČETVRTAK

19 sati Veleučilište Bjelovar. A.B. Šimića 1,
Dvorana br. 1, prizemlje
„Wellbeing – sreća nije dovoljna“ POU Bjelovar Lana Horak Pajić, psihologinja

 

 
UPISI U 2018./2019. g

UPISI U 2018./2019. g

 

POU Bjelovar vrši upise u obrazovne programe. Postanite konkurentni na tržištu rada! Odaberi jedan od programa i postani polaznik Pučkog otvorenog učilišta!
-SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA
- NJEGOVATELJI
- DADILJE
- MASERI
- WELLNESS TERAPEUT
- INFORMATIKA (OSNOVE INFORMATIKE, RAČUNALNI OPERATOR, INFORMATIKA ZA UMIROVLJENIKE)
- STRANI JEZICI ZA SVE UZRASTE (ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI, POSLOVNI ENGLESKI I NJEMAČKI)
Tel: 095/9099214

 
BOK FEST 2018

BOK FEST 2018

 

OBAVIJEST O IZMJENI POČETKA PREDSTAVE

Početak mjuzikla "JALTA, JALTA" 11.5.2018.

u Školsko-športskoj dvorani je u 21:00 sat.

 

Organizator zadržava pravo izmjene događanja

 
20. Susret HC ASSITEJ u Bjelovaru

20. Susret HC ASSITEJ u Bjelovaru

 

 
HIT PREDSTAVA OTPISA(NE)

HIT PREDSTAVA OTPISA(NE)

 


Predstava: OTPISA(NE)
Kazalište: KAZALIŠTE MORUZGVA
Redatelj: NIKOLA ZAVIŠIĆ
Mjesto:
DOM KULTURE BJELOVAR
DAN, SAT: petak 13.4.2018 u 20.00 sati
Ulaznice: Prodaja u Pučkom otvorenom učilištu
Cijena :
30 kuna

 
MALI BOKfest 2018

MALI BOKfest 2018

 

 
KOMEDIJA POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE

KOMEDIJA POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE

 

Dom kulture Bjelovar, subota 3. veljače 2018. u 20 sati

BINOCULAR TEATAR/TEATAR 2000
Vilim Matula/Siniša Labrović: "POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE"

Ulaznice po cijeni 35 kuna možete kupiti
u Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar, Vladimira Nazora 9,
kavani i slastičarni "Zagorje" te sat prije predstave u Domu kulture

 
Predstava “Posljednja Freudova seansa” 23.9.2017.

Predstava “Posljednja Freudova seansa” 23.9.2017.

 

U Domu kulture u Bjelovaru u subotu 23. rujna 2017. u 19 sati gostuje

Planet Art iz Zagreba predstavom "Posljednja Freudova seansa".

 

Prodaja ulaznica po 20 kuna u Pučkom otvorenom učilištu i

sat prije početka predstave u Domu kulture.

 
OBAVIJEST O UPISIMA 2017./2018.

OBAVIJEST O UPISIMA 2017./2018.

 

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA za djecu i odrasle
ENGLESKI, NJEMAČKI i TALIJANSKI
ISPITI PO CEF-u (upis u radnu knjižicu)


OSPOSOBLJAVANJA (upis u radnu knjižicu)
NJEGOVATELJI, DADILJE, MASERKE
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA
KNJIGOVOĐA ZA OPG
RAČUNALNI OPERATOR


OSNOVNI POSLOVI ZA:
GRAĐEVINSKA i UGOSTITELJSKA ZANIMANJA

OSNOVE INFORMATIKE (za poljoprivrednike, zaposlene, umirovljenike…)


PRIPREME ZA MAJSTORSKE ISPITE
i ISPITE IZ STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI
(15+13 zanimanja, uvjet za otvaranje obrta )

 

OSNOVNA ŠKOLA ZA ODRASLE, besplatno


Upisi tijekom cijele godine, cijene povoljne, plaćanje u ratama!

Učilište omogućuje učenje engleskog,  njemačkog i talijanskog jezika za sve uzraste.

Upisi u tijeku radnim danom od 8:00 - 19:00 sati u prostoru Učilišta ili na brojeve telefona

043/241-298;  091/721 66 92; 095/909 92 14

 
43JAM 2017

43JAM 2017

 

 
BOKFEST 2017

BOKFEST 2017

 

 
19. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a

19. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a

 

HC ASSITEJ i GRAD BJELOVAR zajednički organiziraju 19. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a.

Pozivamo sve gledatelje u subotu 25. ožujka 2017. na predstave u Domu kulture i Bjelovarskom kazalištu.

ULAZAK BESPLATAN!

 

Na susretu  će se odigrati čak 13 najboljih predstava, dramskih studija iz čitave Hrvatske. Ukupno dvjesto djece iz Varaždina, Zagreba, Rijeke, Zadra, Čakovca, Osijeka, Bjelovara, Pule i Velike Gorice izvesti će svoje najbolje predstave, družiti se i međusobno upoznati.  Prosudbena komisija u sastavu: Damir Mađarić- redatelj, Siniša Bahun-dramturg i Šiško Horvat Majcan- glumac dodijeliti  će nagradu “Zvjezdana Ladika” za najbolji dramsko- pedagoški rad dramskim pedagozima/redateljima te odabrati najbolju predstavu.

Radionica ” KREATIVNA KOMUNIKACIJA"

Voditeljica: TAMARA CURIĆ

Radionica je namijenjena djeci, mladima i odraslima – ne plesačima, plesnim amaterima i svima koji se bave plesom ili bilo kojim drugim izričajem i svima koji rade s djecom i mlade.


Program:

22.3., SRIJEDA

Svečano otvaranje u 11.00 sati:

pozdravni govori uzvanika

IGRA

DRAMSKI STUDIO DJEČJEG KAZALIŠTA DUBRAVA

Voditeljica: Iva Lehunšek Panić

11.00 sati, Bjelovarsko kazalište

23.3., ČETVRTAK

POBUNA KNJIGA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA, DRAMSKI STUDIO

Režija: Gabrijela Špehar i polaznici dramskog studija

Umjetničko-pedagoško vodstvo: Sandra Toplek, Natalija Kos, Gabrijela Špehar

11.00 sati, Dom kulture

POHVALA LUDOSTI

DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU / DRAMSKI STUDIO ZA SREDNJOŠKOLCE

Voditeljica: Areta Ćurković

14.15 sati, Dom kulture

SRETNI DANI

(prema istoimenom romanu Mire Gavrana)

ZAGRABAČKO KAZALIŠTE MLADIH – UČILIŠTE

Umjetničko-pedagoško vodstvo: Grozdana Lajić Horvat

16.30 sati, Dom kulture

24.3., PETAK

NEOBUZDANI GALEB

(prema knjizi R. Bacha: Galeb J. Livingston)

KAZALIŠNA RADIONICA MALIK RIJEKA

Režija: Andrea Crnković

9.00 sati, Dom kulture

DNEVNIK ANE FRANK

– fragmenti

KAZALIŠNI STUDIO MLADIH HNK U VARAŽDINU

Umjetničko-pedagoško vodstvo: Gordana Slivka

10.30 sati, Bjelovarsko kazalište

TREŠNJALOT

DRAMSKI STUDIO GRADSKOG KAZALIŠTA TREŠNJA / GRUPA 7A

(autorski projekt)

Umjetničko-pedagoško vodstvo: Iva Srnec

12.15 sati, Dom kulture

RAZREDNI NEPRIJATELJ

(Luka Mihovilović po motivima drame Nigela Williamsa)

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE – GRADSKO KAZALIŠTE PULA / DRAMSKI STUDIO INK

Redatelj: Luka Mihovilović

17.30 sati, Bjelovarsko kazalište

 

25.3., SUBOTA

IVICA I MARICA, pseća priča ( dob 4+ predškolski uzrast i niži razredi OŠ )

DRAMSKI STUDIO DADA KD PINKLEC

Redatelj: Davor Dokleja

10.00 sati, Bjelovarsko kazalište

 

VISOKA TEMPERATURA ( dob 10-15 godina )

DRAMSKI STUDIO KAZALIŠTA VIROVITICA

Umjetničko-pedagoško vodstvo/redateljica: Snježana Lančić

11.00 sati, Dom kulture

 

 

PROCES ( dob 14 - 18 godina )

(Juli Zeh)

DRAMSKI STUDIO TEATRA TIRENA

Dramatizacija i režija: Ines Škuflić-Horvat

12.00 sati, Bjelovarsko kazalište

 

 

RAZVALIT ĆU TE PO NJUŠCI ( dob 14 - 18 godina )

(prema istoimenom tekstu Ranera Hachfelda)

BJELOVARSKO KAZALIŠTE

Voditeljica: Maja Margareta Fabičević

14.00 sati, Dom kulture

 

 

PANIKA U MRAZOGRADU ( dob 5 - 8 godina )

DRAMSKI STUDIO DONATOLINA1- KL  ZADAR

Redatelji: Anđela Ćurković Petković i Irena Bausović

16,30 sati, Dom kulture

Organizator: Hrvatski centar ASSITEJ

Suorganizator: Grad Bjelovar

i Pučko otvoreno učilište Bjelovar

 
JAVNI POZIV  POLJOPRIVREDNICIMA i MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA i MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

Upućujemo poziv svim zainteresiranim poljoprivrednicima i malim poljoprivrednim gospodarstvima da se jave na seminar u svezi bespovratne potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (iznos od 15.000€) – podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
Natječaj je otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.


Sažetak:
Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije.

Seminar će se održati dana 13.ožujka 2017. u 10,00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar, Nazorova 9.
Predavanje o natječaju, mogućnostima prijave na natječaj te dobivanju bespovratne potpore održat će konzultantska tvrtka B5 CONSULTING poslovno savjetovanje.
Svi zainteresirani mogu se javiti na e-mail: kontakt@pou-bjelovar.hr  ili telefon   (043) 241-298    te prijaviti svoje sudjelovanje barem tri dana prije održavanja seminara.


Partneri projekta:
Pučko otvoreno učilište Bjelovar
B5 CONSULTING poslovno savjetovanje

 
HIT predstava u petak 24. veljače 2017. u Domu kulture u 20:00 sati PlanetArt: “RITINA ŠKOLA”

HIT predstava u petak 24. veljače 2017. u Domu kulture u 20:00 sati PlanetArt: “RITINA ŠKOLA”

 

 

Willy Russel
RITINA ŠKOLA


ULOGE:
Pravdan Marko Torjanac
Rita Nataša Janjić

Prijevod, adaptacija, scenografija i režija: Marko Torjanac
Kostimografija: Đurđa Janeš
Skladatelj: Milorad Stranić
Oblikovanje zvuka: Damir Rončević

NAGRADE

2015.
Nagrada Fabijan Šovagović za najbolju žensku ulogu Nataši Janjić na 22. Festivalu glumca u Vinkovcima 2015.
Nagrada Fabijan Šovagović za najbolju mušku ulogu Marku Torjancu na 22. Festivalu glumca u Vinkovcima 2015.
Nagrada Osmijeh Biokova za najbolju žensku ulogu Nataši Janjić na Makarskom kulturnom ljetu 2015.
2014.
Nagrada za najbolju predstavu na festivalu Murtalije na Murteru 2014.
Nagrada za najbolju predstavu na festivalu Glumište pod Murvom u Skradinu 2014.
Nagrada za najbolju žensku ulogu Nataši Janjić na festivalu Murtalije na Murteru 2014.
Nagrada za najbolju žensku ulogu Nataši Janjić na festivalu Glumište pod Murvom u Skradinu 2014.
Nominacija za najbolju glumicu Nataši Janjić za Nagradu hrvatskog glumišta 2014.

Čemu služi znanje?

Rita je inteligentna, britka frizerka koja osjeća da joj u životu nešto nedostaje. Pravdan je toliko rezigniran da mu više ništa ne nedostaje. Ili je bar tako mislio dok nije počeo predavati na večernjem tečaju književnosti…

Ritina škola jedna je od najizvođenijih suvremenih komedija, a u produkciji Planet Arta adaptirana je za Hrvatsku. Priča a govori o tome što se događa kad se u ‘društvu znanja’ pojavi djevojka koja – ‘želi znati, želi shvatit, želi skužit…sve!!’?

Što je znanje, zašto je ono uopće potrebno i čemu ono služi ‘u zemlji u kojoj su zatvori puni doktora i profesora’… samo su neka od pitanja s kojima se njih dvoje susreću, svaki sa svoje strane katedre, na tečaju književnosti koji ih oboje mijenja.

Ritina škola govori o tome kako znanje utječe na čovjeka i njegov pogled na svijet, ali i o tome koliko  društvo utječe na znanje i na potrebu za njim.

Willy Russell je za Ritinu školu dobio nagradu Lawrence Olivier za najbolji dramski tekst 1980. godine.

Ulaznice po cijeni 25 kuna parter i 20 kuna balkon možete kupiti u Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar

radnim danom od 9:00 do 20:00 sati i sat prije početka predstave u Domu kulture Bjelovar

 
MALI BOKFEST 2017

MALI BOKFEST 2017

 

 
Predstava Ludens Teatara u Bjelovaru

Predstava Ludens Teatara u Bjelovaru

 

Pozivamo Vas na komediju Ludens Teatra iz Koprivnice u nedjelju

20. studenog 2016. s početkom u 20 sati u Domu kulture Bjelovar

"Kazalište što, kako i zašto uopće?"

Cijena ulaznice 20 kuna

Ulaznice možete nabaviti radnim danom u Pučkom otvorenom učilištu ili

sat prije predstave u Domu kulture.

 

OPIS
Predstava koja baš ni po čemu nije uobičajena govori o kazalištu kao mehanizmu koji živi i ne mijenja se gotovo ni u kom pogledu. Taj isti mehanizam Karel Čapek opisuje u svojem djelu davne 1925.g., a stvar s jednom malom preinakom identično funkcionira još i danas. Kazalište je složen organizam koji pokreću mnogi; od ravnatelja do portira i veliki broj upravo tih ljudi prolazi scenom. Oni predstavljaju sami sebe.
Jedan od glavnih aktera same kazališne predstave je i publika pa tako i ona predstavlja samu sebe. “Kazalište je umjetnost kao ratovanje i rizik kao igra na ruletu……..U kazalištu je moguće sve; to je kuća čuda; a najveće je čudo što uopće radi….”

K. Čapek

 
OBAVIJEST O UPISIMA 2016./2017.

OBAVIJEST O UPISIMA 2016./2017.

 

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA za djecu i odrasle 
ENGLESKI, NJEMAČKI i TALIJANSKI

ISPITI PO CEF-u (upis u radnu knjižicu) 


OSPOSOBLJAVANJA (upis u radnu knjižicu)
NJEGOVATELJI, DADILJE, MASERKE 
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA
KNJIGOVOĐA ZA OPG
RAČUNALNI OPERATOR
OSNOVNI POSLOVI ZA: 
GRAĐEVINSKA i UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
SERVISER OSOBNIH RAČUNALA 
DIGITALNI FOTOGRAF


OSNOVE INFORMATIKE (za poljoprivrednike, zaposlene, umirovljenike…)
PRIPREME ZA MAJSTORSKE ISPITE 
i ISPITE IZ STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI
(15+13 zanimanja, uvjet za otvaranje obrta )

OSNOVNA ŠKOLA ZA ODRASLE, besplatno


Upisi tijekom cijele godine, cijene povoljne, plaćanje u ratama!

 
OBAVIJEST O UPISIMA STRANI JEZICI 2016./2017.

OBAVIJEST O UPISIMA STRANI JEZICI 2016./2017.

 

Učilište omogućuje učenje engleskog,  njemačkog i talijanskog jezika za sve uzraste.

Nastava za polaznike škole stranih jezika počinje 01. 09. 2016.

Upisi u tijeku radnim danom od 8:00 - 19:00 sati u prostoru Učilišta ili na brojeve telefona 043/241298; 091/7216692; 095/9099214

 
BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2016 - LJETNO KINO 5

BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2016 - LJETNO KINO 5

 

Pozivamo Vas na besplatnu projekciju 

Gradski muzej
srijeda 31.08.2016. u 21.00 sat


Stogodišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao


"The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann)"

Žanr: Komedija
Trajanje: 114 min.
Zemlja: Švedska
Redatelj: Felix Herngren
Uloge: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg

 

SINOPSIS
Njegovo ime je Allan Karlsson i stručnjak je za dinamite. Otac mu je bio borac za prava kontracepcije a majka mu je umrla kad je bio dječak. Uskoro će se njegov život pretvoriti u nešto poput "forrestgumpologije", gdje će naš šašavi junak sudjelovati u događajima koji su bili od presudne važnosti za tijek 20. stoljeća. Tako je Oppenheimeru pomogao da usavrši atomsku bombu, pio je s Harryjem Trumanom i plesao sa Staljinom. Spomenimo i to da je u gulagu drugovao s bratom blizancem najvećeg uma 20.stoljeća Alberta Einsteina. Zatim je postao i dvostruki tajni agent za vrijeme Hladnog rata a na kraju susreo slona na Baliju. Nevjerojatna priča koja će vam razgaliti srce..

BESPLATNA PROJEKCIJA FILMA - pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara

 

 

 
43 JAM Vol2

43 JAM Vol2

 

Drugi po redu “43 JAM“

Bjelovar će u sklopu “Bjelovarskog kulturnog ljeta 2016“ ugostiti sportaše, umjetnike i izvođače iz Splita, Rijeke, Zagreba, Beograda i Bjelovara.
Likovni, glazbeni i sportski događaj na otvorenom koji će se odvijati u petak 01.07.2016 na gradskom bazenu Bjelovar
(Trg Stjepana Radića 2) sa početkom u 10.oo sati i u subotu 02. 07. 2016. na SKATE PARKU (Poljana dr. Franje Tuđmana) sa početkom u 17.oo sati.

 

Grafiti:

Petak 01.07, gradski bazen
Lunar, Artez, Nikola, Linnch
Subota 02.07, skate park
Wuper, Wario, Poster, Oskud, Royale, Casino, Sock, Menik

BMX:

Subota 02.07, skate park
Šuma crew & Friends

Glazba:

Subota 02.07, skate park
ONI, DJ Noki Nole,
Kein Engel Rammstein Tribute Band


After party:
Subota 02.07
LIVING ROOM

             

  

 
BOKFEST 2016

BOKFEST 2016

 


Ulaznice po cijeni 25 kn parter i 2o kn balkon možete kupiti u BOK kućici na Korzu
Radnim danom od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00 sati,

Vikendom od 9:00 do 12:00 sati te prije predstave (ukoliko ima još ulaznica...)

 

 

Zbog najave lošeg vremena BOK MOTO alka održati će se u subotu, 7. svibnja 2016. u 12:00 sati

 

 
Otvorenje ASSITEJ-a 2016. u Bjelovaru

Otvorenje ASSITEJ-a 2016. u Bjelovaru

 

Započeo 18. Susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade hrvatskog centra ASSITEJ

 
11.-15.4.2016., Bjelovar, Dom kulture i Bjelovarsko kazalište

11.-15.4.2016., Bjelovar, Dom kulture i Bjelovarsko kazalište

 

HC ASSITEJ i GRAD BJELOVAR zajednički organiziraju 18. SUSRETE PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a.

Na susretima će biti prikazano 11 najboljih predstava dramskih studija iz čitave Hrvatske. Prosudbena komisija u sastavu: Iva-Matija Bitanga, Maja Katić i Ivan Kristijan Majić dodijeliti će nagradu “Zvjezdana Ladika” za najbolji dramsko- pedagoški rad dramskim pedagozima/redateljima te odabrati najbolju predstavu.
ULAZAK NA SVE PREDSTAVE JE BESPLATAN!

Nastupit će:
1. Ponedjeljak, 11.4.u 9:00 sati/Dom kulture - OTVORENJE
   Dramski studio Istarskog narodnog Kazališta Gradskog kazališta Pula, DS INK:
   ZATVARAMO!
   Trajanje: 40 minuta
   Dob publike: 14+

2. Ponedjeljak, 11.4.u 14:00 sati/Dom kulture
   Kazališna radionica Malik Rijeka:
   KAOS PRIJE PREMIJERE
   Trajanje: 25 minuta
   Dob publike: 9-15 godina

3. Ponedjeljak, 11.4.u 17:30 sati/Bjelovarsko kazalište
   Dramski studio DADA Kazališne družine Pinklec, Čakovec:
   ZOO! (dramska predstava prema motivima romana Mi djeca sa kolodvora ZOO!)
   Trajanje: 50 minuta
   Dob publike: 12+

4. Utorak, 12.4.u 11:00 sati/Dom kulture
   Gradsko kazalište "Zorin dom" Karlovac, Dramski studio:
   IGRA
   Trajanje: 55 minuta
   Dob publike: 6+

5. Utorak, 12.4.u 16:00 sati/Dom kulture
   Teatar Tirena, Zagreb:
   AKO JEDNE ZIMSKE NOĆI SEDMORICA PROTIV TEBE
   Trajanje: 60 minuta
   Dob publike: 14+
6. Srijeda, 13.4.u 10:00 sati/Dom kulture
   VIRKO, Šibenik:
   "MYGEN"
   Trajanje: 60 minuta
   Dob publike: 13+

7. Srijeda, 13.4.u 14:00 sati/Dom kulture
   Kazalište lutaka Zadar - "DONATOLINA 1":
   BAJKE NISU KRIVE
   Trajanje: 50 minuta
   Dob publike: 6+

8. Četvrtak, 14.4.u 09:30 sati/Dom kulture
   Dramski studio POUVG, Velika Gorica:
   ŠKOLA ZA SVU DJECU
   Trajanje: 30 minuta
   Dob publike: predškolci, 1. i 2. razredi OŠ

9. Četvrtak, 14.4.u 10:30 sati/Bjelovarsko kazalište
   Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu:
   VI STE DOBRODOŠLI
   Trajanje: 55 minuta
   Dob publike: 15+

10. Četvrtak, 14.4.u 12:00 sati/Dom kulture
   Kazališni studio mladih, Učilište - Dramski studio:
   MIRNI GAJ
   Trajanje: 75 minuta
   Dob publike: 14+

11. Četvrtak, 14.4.u 17:00 sati/Dom kulture
   Dječje kazalište Dubrava, DS grupa M:
   GENERAL KIRO MIŠ
   Trajanje: 60 minuta
   Dob publike: 6+

9.-10.4.2016., subota i nedjelja
radionica Osnove scenskog pokreta s tehnikom mime (pantomime)
polaznici: uzrast 11-20 godina
voditelj: Damir Borojević

 
O MALOM BOK-u 2016

O MALOM BOK-u 2016

 

Na Malom BOK-u 2016 izvedeno je 5 predstava u 13 izvođenja.

Predstave je pogledalo oko 2500 djece predškolske i školske dobi.

 

 
MALI BOK 2016

MALI BOK 2016

 

10. ožujka 2016. , četvrtak, u Bjelovarskom kazalištu u 19:00 sati

Pozivamo Vas na B.U.M. - Bjelovarska umjetnička mladost ili reprizu najuspješnijih ostvarenja na LIDRANU 2016, ULAZ BESPLATAN

 

12. ožujka 2016. , subota, u Bjelovarskom kazalištu u 11:00 sati

Bjelovarsko kazalište: MALA SIRENA , za uzrast 5+ , cijena ulaznice 10 kn, ulaznice se mogu kupiti radnim danom od 8 do 20 sati u Pučkom otvorenom učilištu i prije predstave u Bjelovarskom kazalištu

13. ožujka 2016. , nedjelja, u Bjelovarskom kazalištu u 17:00 sati

Bjelovarsko kazalište: NAŠA TRNORUŽICA za uzrast 5+,  cijena ulaznice 10 kn, ulaznice se mogu kupiti radnim danom od 8 do 20 sati u Pučkom otvorenom učilištu i prije predstave u Bjelovarskom kazalištu

 

 

 
LIJEPOM NAŠOM U BJELOVARU

LIJEPOM NAŠOM U BJELOVARU

 

Pozivamo Vas na javno snimanje emisije serijala HTV-a LIJEPOM NAŠOM u Bjelovaru. Ljubitelji popularne tamburaške glazbe, folklora i tradicije moći će uživati u odličnim izvedbama poznatih im glazbenika u glazbeno scenskom spektaklu koji će trajati gotovo tri sata.

NASTUPAJU

1.KUD“Bjelovar“
2.KUD“Rovišće“
3.HUD“Ivan Vitez Trnski“
4.Češka obec
5.HORKUD “Golub“
6.Tko pjeva zlo ne misli
7.MVS“Sv. Mihovil“
8.ŽVS KUD“Rovišće“
9.Klapa Bjelovar
10.Trio Janči
11. Štefanjska zvona
12.TS Korak
13. Stare staze
14. TS“Podravci“
15. Svirci moji
16. TS Ružmarin
17. Podravski mužikaši
18. Kristina Anđelka Đopar
19. Zdravko Brkić
20. Martina Đurđević
21. Stjepan Đureković
22. Saša Kovač
23. Mladen Kos i Nikolina Hižar
24. Amir Kazić Leo                                      
25. Mladen Medak Gaga & Stare staze
26. Sandi Cenov                                
27. Davor Radolfi

 
Komedija “STILSKE VJEŽBE”

Komedija “STILSKE VJEŽBE”

 

17. listopada 2015. u Domu kulture u 20 sati

stilske

Stilske vježbe su najdulje izvođena predstava na svijetu s istom glumačkom postavom te je zbog svoje
dugovječnosti upisana u tiskano izdanje Guinnesove knjige rekorda.

Radnja ove vrhunske komedije, burleske je obična zgoda iz svakodnevnog života prepričana na
dvadesetak različitih načina u tumačenju sjajnih hrvatskih glumaca Pere Kvrgića i Lele Margitić.

Predstava je namijenjena svim generacijama, od školaraca pa sve do umirovljenika.
Publika će biti  oduševljena ovim kazališnim komadom koji će sve prisutne nasmijati do suza. Sve u
svemu: jednostavna i genijalna komedija!

Ulaznice za izvedbu u subotu 17. 10. 2015. u Domu kulture  moguće je nabaviti u pretprodaji
u Pučkom otvorenom učilištu i slastičarnici i kavani "Zagorje" te prije početka predstave u Domu kulture po
cijeni 30 i 20 kuna.

 
Upisi u šk.god. 2015./2016.

Upisi u šk.god. 2015./2016.

 

OBAVIJEST O UPISIMA
šk. g. 2015./16.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA za djecu i odrasle
ENGLESKI i NJEMAČKI, ISPITI PO CEF-u (upis u radnu knjižicu)

OSPOSOBLJAVANJA (upis u radnu knjižicu)
  NJEGOVATELJI, DADILJE, MASERKE
  SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA
  KNJIGOVOĐA ZA OPG
  RAČUNALNI OPERATOR
OSNOVNI POSLOVI ZA:
  GRAĐEVINSKA i UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
SERVISER OSOBNIH RAČUNALA
DIGITALNI FOTOGRAF


OSNOVE INFORMATIKE (za poljoprivrednike, zaposlene, umirovljenike…)

PRIPREME ZA MAJSTORSKE ISPITE
i ISPITE IZ STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI
(15+13 zanimanja, uvjet za otvaranje obrta )

OSNOVNA ŠKOLA ZA ODRASLE, besplatno

Upisi tijekom cijele godine, cijene povoljne, plaćanje u ratama!

 
BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2015

BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2015

 

kolovoz 2015

 
BOKFEST 2015

BOKFEST 2015

 

Prodaja karata na kiosku BOK-a

Cijene ulaznica 20 i 25 kuna

 

Subota, 02. 05. u 12.00 h / Ispred Gradske uprave

MK White City Riders: BOK - MOTO ALKA
Voditelj: Mladen Medak - Gaga

Subota, 02. 05. u 20.00 h / Dom kulture
Satiričko kazalište Kerempuh: HAMLET U SELU MRDUŠA DONJA
Režija: Vinko Brešan // Igraju: Goran Navojec, Borko Perić, Tihana Lazović/Mia Anočić-Valentić, Ana Maras Harmander, Rakan Rushaidat, Filip Detelić, Hrvoje Kečkeš, Željko Königsknecht, Anita Matić Delić, Maja Posavec, Luka Petrušić, Mario Mirković, Ivan Đuričić

U ovom najpoznatijem primjeru "teatra u teatru" domaće literature prokazuje se sav apsurd jednog društvenog poretka i, uopće vlasti kao takve. Tako je politika odavno ušla u sve sfere ljudskog života. Prema riječima samog autora: „Riječ je, naime, o vječnim temama književnosti: lupeštini, primitivizmu i pokvarenjaštvu, s jedne, i uzaludnoj ljudskoj težnji za idealom pravde, koja u sukobu s tim silama zla doživljava poraz, s druge strane…“


Nedjelja, 03. 05. u 20.00 h / Dom kulture
Teatar&TD: TEŠKOĆE S IZRAŽAVANJEM
Prijevod, režija i izbor glazbe: Edvin Liverić // Igraju: Bojan Navojec, Dado Čosić , Dean Krivačić i Vesna Stilinović

Apsurdna “melodrama” s primjesama komedije igrana u atmosferi latinoameričkih sapunica i pomaknutih glazbenih komentara znanih pjesmuljaka Eurosonga, progovara o kompliciranim odnosima likova koji nastanjeni u nekakvom nepoznatom ambijentu tragaju za vlastitim identitetom.

 

Ponedjeljak, 04. 05. u 20.00 h / Dom kulture
Kazalište KNAP: NEVJEROJATAN DOGAĐAJ
Redatelj: Ivica Boban // Igraju: Filip Detelić, Anja Matković, Tara Rosandić i Erna Rudnički 

Predstava  problematizira našu traumatiziranu stvarnost, sve težu i za mnoge nepodnošljivu svakodnevnicu, borbu da se opstane  i izvuče iz neplaćenih računa, kredita i minusa, narušenih odnosa, samoće,  i svih nemogućih ali bolno stvarnih problema i bezizlaznih situacija tranzicijskog neo-liberalno kapitalističkog vremena koje živimo. Svi su ti problemi upisani u živote sedam glavnih i još petnaestak sporednih likova…

Utorak, 05. 05. u 20.00 h / Bjelovarsko kazalište
Bjelovarsko kazalište: KRABULJA CRVENE SMRTI
Redateljica i adaptacija teksta: Nikolina Marinić // Igraju: Igor Dončević, Uršula Frčo, Ivančica Futač, Željko Futač, Nikolina Ilić, Luka Janković, Lorena Kampić, Marta Kolarić, Ana Malčić, Ines Meštrić, Marijeta Pali, Ana Perković, Sven Pocrnić, Dora Skukan, Ana Marija Šuflaj, Miran Topljak, Monika Zeba
U ovoj svevremenskoj priči E. A. Poe govori o bogatom i moćnom knezu Prosperu koji je u svom raskošnom dvorcu okupio slične sebi kako bi uživali u danonoćnoj zabavi koja će ih odvratiti od misli na strašnu kugu koja vlada izvan zidina. Prosperovo društvo odaje se svim porocima jer su sigurni – u dvorac nitko ne može ući ni izaći. No sat koji otkucava u posljednjoj dvorani u dvorcu sjeća ih neizbježnog: ni moć ni novac nisu jači od smrti…

Srijeda, 06. 05. u 20.00 h / Dom kulture
Umjetnička organizacija “Točka na I“ i  CK Trešnjevka
GALICIJA
Redateljica: Iva Srnec // Igraju: Davor Kovač, Marko Cindrić,  Ivan Grčić,  Asim Ugljen,  Alan Katić,  Petra Vukelić,  Igor Stanković,  Vjera Peršić, Zrinka Suk,  Monika Guzmić,  Gabrijela Benković,  Eva Maras,  Veselin Krstovski,  Hrvoje Pandžić,  Matija Antolić,  Martin Čutura,  Boren Žunac, Klavir: Matija Antolić

Mladi umjetnici, studenti – amateri i profesionalci odlučili su upriličiti cjelovečernje događanje kojim će obilježiti 100. obljetnicu od početka Prvog svjetskog rata. Prisjetiti se promjena koje je donio rat, ratnih stradanja, ali i književnosti koje je to razdoblje iznjedrilo, te učiniti to uz pomoć više djela Miroslava Krleže. Iz tog projekta proizašla je predstava “Galicija” koja okuplja profesionalne glumce i studente Filozofskoga fakulteta.


Četvrtak, 07. 05. u 20.00 h / Bjelovarsko kazalište
Bjelovarsko kazalište: ČOVJEKOV ŽIVOT
Redateljica i adaptacija teksta /Leonid Andrejev/: Maja Fabičević // Igraju:Borna Premužić, Ivana Rech, Petar Tomić, Antonio Klauda, Helena Knežević, Hana Lihter, Helena Blažic, Buga Kranželić, Igor Dončević, Luka Franjić, Domagoj Antolić i Nino Radošević
Gledajte i slušajte vi, koji ste se okupili radi zabave i smijeha. Proći će pred vama čitav čovjekov život i zatvoriti krug neumoljive sudbine.

Petak, 08. 05. u 20.00 h / Dom kulture
HNK Osijek
260 DANA
Redatelj: Dražen Ferenčina // Igraju: Aljoša Čepla, Vjekoslav Janković, Tatjana Bertok Zupković, Matea Grabić, Ivan Ćaćić, Zorislav Štark, Neven Lucian Davidović.
  
„260 dana“ dramatizacija je istoimenog romana Marijana Gubine koji gotovo šokantno realistično, a opet pitko i bez suvišne patetike, pripovijeda kalvariju zatočeništva djeteta i njegove obitelji u ratu lišenom bilo kakve čovječnosti.
Ono što nam ova scenska ispovijest nudi prije svega je katarza – svojevrstan vodič do točke kada praštati postaje ljudski.


Petak, 08. 05. u 21.30 h / Caffe Bar Mario
KONCERT: Apfelstrudel i Blues Trio, slobodan ulazak

Subota, 09. 05. u 11.00 h / Salon namještaja San
IZLOŽBA GLUMACA 


Subota, 09. 05. u 19.00 h / Dom kulture
Željko Vukmirica: POVIJEST MOJE GLUPOSTI
Autor: Željko Vukmirica

ŽELJKO VUKMIRICA je dramski umjetnik koji na sceni djeluje već dugi niz godina
kao glumac, autor vlastitih tekstova i predstava, redatelj i pedagog. Javna autopsihoanaliza izvedena više od tisuću puta, to je ispovijest glumca koji posve otvoreno govori o sebi, o svom životu od rođenja do onoga trenutka kada je izgubio mladenačke i profesionalne iluzije. Vukmiricu posebno odlikuje njegov specifičan aktivan odnos s publikom. Predstava je osebujno autorsko djelo, briljantno komično, ali i potresno i beskompromisno. Od premijere 1979. godine do sada izvedena je više od 1000 puta, što na svoj način govori o njenoj iznimnosti.


Subota, 09. 05. u 20.30 sati / Dom kulture
24 HOUR PLAY, besplatne ulaznice

Šest scenarista napisat će kratke priče u roku od 24 sata.
Šest glumačkih timova naučit će tekst u roku od 24 sata.
Šest filmskih redatelja  od tih će tekstova napraviti predstave - u 24 sata.
Publika će vidjeti što su kreirali umjetnici koji imaju samo 24 sata da stvore šest predstava. Jedini slučaj kada je u kazalištu improvizacija tijekom izvedbe dozvoljena, a mijenjanje teksta poželjno, a nerijetko se dogodi i zapinjanje - što publika jedva dočeka!


Subota, 09. 05. u 21.00 h / Bjelovarsko kazalište 
Retro party - Disco club “H8“, DJ Mario Rajković,  Flash back, slobodan ulazak


Nedjelja, 10. 05. u 12.00 h, u organizaciji Veterana RK Bjelovar / Staro rukometno igralište /  U SLUČAJU KIŠE Školska sportska dvorana /
RUKOMETNI BOK TURNIR, slobodan ulazak
Voditelj: Mario Petreković

 


Nedjelja, 10. 05. u 20.00 h / SOKOLANA II.
Bacači sjenki: BRUJANJE GRADA
Glazba: KUD Idijoti, Termiti, Drago Mlinarec i dr.
Autori i izvođači: Boris Bakal, Ivana Bakal, Dora Kokolj, Domagoj Klasić, Nikolina Komljenović, Sandra Uskoković, Nikolina Butorac, Leo Vukelić, Nikša Marinović, Vesna Mačković, Jelena Mesar, Veno Mušinović, Anja Pletikosa, Vedran Senjanović.

Bacači sjenki drugi put šetaju Bjelovarom i pričaju o prostoru kao zajedničkom resursu! S trgova, ulica i  parkova pozivaju vas na novu epizodu Brujanja grada.

Utorak, 12. 05. u 20.00 h / Dom kulture
Umjetnička akademija Osijek: EMIGRANTI
redatelj: Jasmin Novljaković // glume: Antonio Jakupčević, Krešimir Jelić

Slawomir Mrožek suočava u Parizu (u doba željezne zavjese) u jednoj noći – dva poljska emigranta: jednog političkog, drugog ekonomskog, jedan je intelektualac, drugi je prostodušan čovjek iz puka, prvi stremi društvenu promociju steći literaturom, drugi se želi vratiti kući s punim novčanikom. U jednoj noći snovi obojice se pretvaraju u stvarnost, tj. noćnu moru. Na vidjelo dolaze mnoge tegobe i strahovi ljudi koji su osuđeni na boravak u tuđem i nepoznatom svijetu…


Srijeda, 13. 05. 20.00 h / Bjelovarsko kazalište
Kazališna družina Bastien: MOSKVA PETUŠKI / LJUBO ZEČEVIĆ
Režija i adaptacija: Jasmin Novljaković // Igra: Ljubo Zečević

Veliki povratak na kazališne daske,  po nekim kritičarima, zadnjeg ruskog klasika, poeme Moskva - Petuški, ruskog pisca V. Jerofejeva. Ovo je priča o životu, ljubavi, prijateljstvima, nesporazumima, sreći i nesreći, o neuklopivosti u sisteme. Moskva –Petuški je biografija ispričana putovanjem punim iznenađenja, zabavnih susreta i veselih razgovora začinjenih čuvenom ruskom votkom.

 
MALI BOK FEST 2015. u Bjelovaru

MALI BOK FEST 2015. u Bjelovaru

 

Posjetite:

17. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA
ZA DJECU I MLADE
HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

   BJELOVAR, 16.3. – 19.3.2015., Dom kulture (više informacija u izborniku Događanja)

   Ulazak besplatan!

MALI BOK
   BJELOVAR 13.4. – 20.4.2015., Dom kulture i Bjelovarsko kazalište (više informacija...)

   Organizirano za učenike!


BUM – Bjelovarska umjetnička mladost ili najuspješnija ostvarenja na Lidranu 2015.

    BJELOVAR 16.4.2015., Dom kulture, četvrtak u 19.00 sati (više informacija...)

  Ulazak besplatan!

               

     

 

 
UPISI – posebna ponuda u 2014. g.

UPISI – posebna ponuda u 2014. g.

 

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA – ENGLESKI I NJEMAČKI

ENGLESKA IGRAONICA – 40 sati – 600 kn (u cijenu uključen udžbenik)
GRUPE 5 – 11 POLAZNIKA – 60 sati – 1.500 kn
GRUPE 3 – 4 POLAZNIKA – 60 sati – 2.200 kn

Plativo u ratama!
Obiteljski popust 10 %
Početak nastave: rujan 2014.

 
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

 

POU osnovano je pedesetih godina pod nazivom Narodno sveučilište. Osnovna djelatnost prvih godina postojanja bila je andragogija.

Danas POU u suradnji s nizom ustanova i poduzeća organizira razne oblike obrazovanja i djece i odraslih, a to su: tečajevi stranih jezika, igraonice, seminari za predavače engleskog jezika, informatički i knjigovodstveni tečajevi, pripreme maturanata za prijemne ispite, pripreme polaznika za polaganje majstorskih ispita i ispita iz stručne osposobljenosti, osnovna škola za odrasle, tečaj govorne komunikacije, zaštita od požara, osposobljavanje za njegovatelje, cestare, ophodare, daktilografe itd.

Ekonomski fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Rijeka djeluju u okviru Nastavnog centra POU Bjelovar.

Pored toga POU već petnaestak godina organizira u našem gradu gostovanja uglednih kazališnih kuća iz cijele Hrvatske.

 
Pravo na pristup informacijama 2017

Pravo na pristup informacijama 2017

 

Oblik pdf

Oblik csv

 
GRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVA

GRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVA

 

Dana 11.11.2010. godine u Križevcima održana je tiskovna konferencija u 11 sati u  POU Križevci. Javnosti je predstavljen projekt Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u raralnim i semiurbanim sredinama.

 

Projekt je u skolpu IPA IV: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, GRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVA, te financiran bespovratnim sredstvima iz predpristupne pomoći EU za razdoblje od 2007.-2013. godine. Nosilac projekta je Pučko otvoreno učilište Križevci a partneri su Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Daruvar i Pučko otvoreno učilište Obris.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA je povećati uključenost teže zapošljivih odraslih osoba u programe dodatnog ITC obrazovanja u ruralnim i semiurbanim sredinama.


Suradnici su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Križevci
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Bjelovar
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU požega
  • Udruženje obrtnika Grada Požege
  • Udruga invalida Križevci
  • Udruga invalida Bjelovar
  • POINT - Križevci

 

GRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVAGRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVAGRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVAGRANT SHEMA: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH USTANOVA

 
 
 
Kontakt
 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR


V. Nazora 5b

43 000 Bjelovar


OIB 23214866401

IBAN HR 11 24020061100000297

Tel. +385 43 241 298

Tel/fax +385 241 557

info@pou-bjelovar.hr

kontakt@pou-bjelovar.hr


 
article-icon-04
 

Obavijest

Poštovani naši polaznic-i/e i pratitetlji-i/ce, zbog pandemije koronavirusa i u skladu s mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite Republike…

date-icon 16.03.2020.

Počeli su upisi učenja stranih jezika, imamo datume dogovora za početni njemački i engleski

Grupa učenja početne razine njemačkog jezika, prvog stupnja A1/1 prvi dogovor ima u četvrtak, 5. rujna u 18 sati u prostoru Pučkog otvorenog…

date-icon 04.09.2019.

OSPOSOBLJAVANJEM ZA CVJEĆARA U POU BJELOVAR DO NOVOG RADNOG MJESTA

Nepunih mjesec dana otkako je POU Bjelovar dobio Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu Programa osposobljavanja za obavljanje…

date-icon 02.07.2019.

POČEO “TECH4KIDS” ZA BJELOVARSKE OSNOVNOŠKOLCE

Od samog prvog dana, s micro:bitovima u rukama sedamdesetak bjelovarskih osnovnoškolaca uplovilo je u svijet programiranja. Predstavljaju se pomoću…

date-icon 19.06.2019.

BJELOVARSKI SVIJET KERAMIKE U STROSSMAYEROVOJ ULICI

Izložbom u izlogu Gradskog muzeja Bjelovar u Strossmayerovoj ulici, koju je ovog vikenda otvorila naša najmlađa polaznica Hana Berak, Pučko otvoreno…

date-icon 17.06.2019.

17. BOK fest

date-icon 29.04.2019.

DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU I POU BJELOVAR ZAJEDNO U IZOBRAZBI SLUŽBENIKA GRADA

U Bjelovaru, 23. travnja 2019. Programi edukacija Državne škole za javnu upravu (DŠJU) od sada će biti dostupniji službenicima gradova i općina.…

date-icon 26.04.2019.

Veliki interes za 17. BOK fest

Dragi naši ljubitelji kazališta, zbog velikog interesa za nekoliko predstava na ovogodišnjem BOKfestu za koje su ulaznice prodane već prvoga dana,…

date-icon 23.04.2019.

PRODAJA KARATA ZA PREDSTAVE 17. BOK festa POČINJE U ČETVRTAK, 18. TRAVNJA U 10 SATI

Program 17. BOK festa koji se ove godine održava od 27. travnja do 11. svibnja bit će najavljen 18. travnja (četvrtak) 2019. godine u 9.30 sati,…

date-icon 16.04.2019.

BOK FEST 2019.

Bjelovarski odjeci kazališta 17-tu godinu za redom donose nam najbolje… Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara, pod vodstvom umjetničkog direktora…

date-icon 05.04.2019.

ZAVRŠEN TEČAJ „OSNOVE INFORMATIKE – e-Građanin“ U SKLOPU PROJEKTA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

„Jako sam zadovoljna jer sam potaknuta željom da nešto naučim – da, iako sam u mirovini, budem aktivna. Ja sam krenula s jednim osnovnim znanjem…

date-icon 03.04.2019.

OVAJ VIKEND OBILJEŽILE PREMIJERE BJELOVARSKOG KAZALIŠTA

Bjelovarsko kazalište za Mali BOK svoje sugrađane, male i velike, počasti novim predstavama. Ovaj put publika je uživala u lutkarskoj izvedbi…

date-icon 18.03.2019.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR PARTNER U PROJEKTU TECH4KIDS BJ

Uspjeh radionica programiranja s microbitovima doniranim bjelovarskoj Knjižnici u sklopu projekta Nenada Bakića “STEM revolucija u knjižnicama”,…

date-icon 16.03.2019.

MALI BOK I OVE GODINE OKUPIO BJELOVARSKU UMJETNIČKU MLADOST

Najbolji scensko-kazališni nastupi na „LiDraNu“ osnovnih i srednjih škola Bjelovara i ove su godine predstavljeni u sklopu Malog BOK-a. Monolozi,…

date-icon 15.03.2019.

OTVOREN MALI BOK 2019.

„Kaštankom“ predstavom koja je u proteklih godinu i pol osvojila svijet započeo je Mali BOK, kazališni festival za djecu u Bjelovaru. Nastala…

date-icon 14.03.2019.

UĐITE U SVIJET DIGITALNE TEHNOLOGIJE S PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTEM BJELOVAR

Pučko otvoreno učilište Bjelovar ovih će zimskih praznika, od 7. do 11. siječnja otvoriti vrata za osnovnoškolce od sedam do deset godina, koje…

date-icon 20.12.2018.

KLJUČ OČUVANJA ZDRAVLJA MOZGA NAJVEĆIM JE DIJELOM U NAŠIM RUKAMA

„Izuzmemo li dob i genetiku, zdrava prehrana (mediteranska), redovita tjelesna aktivnost, nošenje sa stresom u svakodnevnom životu, vježbe moždanih…

date-icon 20.11.2018.

POU BJELOVAR NA SUSRETU S PODUZETNICIMA GRADA BJELOVARA

Pučko otvoreno učilište Bjelovar ustanova je za obrazovanje odraslih koja kreira, planira, izrađuje i donosi i provodi  programe formalnog…

date-icon 14.11.2018.

OKRUGLI STOL „OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA“

U organizacija Područnog ureda Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Pučkog učilišta Bjelovar održan je okrugli stol u povodu Trećeg…

date-icon 13.11.2018.

12. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA U BJELOVARU

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da se Pučko otvoreno učilište Bjelovar ove godine uključuje u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja…

date-icon 02.10.2018.

UPISI U 2018./2019. g

POU Bjelovar vrši upise u obrazovne programe. Postanite konkurentni na tržištu rada! Odaberi jedan od programa i postani polaznik Pučkog otvorenog…

date-icon 06.09.2018.

BOK FEST 2018

OBAVIJEST O IZMJENI POČETKA PREDSTAVE Početak mjuzikla "JALTA, JALTA" 11.5.2018. u Školsko-športskoj dvorani je u 21:00 sat.   Organizator…

date-icon 20.04.2018.

HIT PREDSTAVA OTPISA(NE)

Predstava: OTPISA(NE) Kazalište: KAZALIŠTE MORUZGVA Redatelj: NIKOLA ZAVIŠIĆ Mjesto: DOM KULTURE BJELOVAR DAN, SAT: petak 13.4.2018 u 20.00 sati…

date-icon 26.03.2018.

MALI BOKfest 2018

date-icon 12.03.2018.

KOMEDIJA POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE

Dom kulture Bjelovar, subota 3. veljače 2018. u 20 sati BINOCULAR TEATAR/TEATAR 2000 Vilim Matula/Siniša Labrović: "POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE"…

date-icon 16.01.2018.

Predstava “Posljednja Freudova seansa” 23.9.2017.

U Domu kulture u Bjelovaru u subotu 23. rujna 2017. u 19 sati gostuje Planet Art iz Zagreba predstavom "Posljednja Freudova seansa".   Prodaja…

date-icon 15.09.2017.

OBAVIJEST O UPISIMA 2017./2018.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA za djecu i odrasle ENGLESKI, NJEMAČKI i TALIJANSKI ISPITI PO CEF-u (upis u radnu knjižicu) OSPOSOBLJAVANJA (upis u radnu…

date-icon 11.09.2017.

43JAM 2017

date-icon 12.06.2017.

BOKFEST 2017

date-icon 21.04.2017.

19. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a

HC ASSITEJ i GRAD BJELOVAR zajednički organiziraju 19. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a. Pozivamo sve gledatelje…

date-icon 20.03.2017.

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA i MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Upućujemo poziv svim zainteresiranim poljoprivrednicima i malim poljoprivrednim gospodarstvima da se jave na seminar u svezi bespovratne potpore…

date-icon 24.02.2017.

HIT predstava u petak 24. veljače 2017. u Domu kulture u 20:00 sati PlanetArt: “RITINA ŠKOLA”

  Willy Russel RITINA ŠKOLA ULOGE: Pravdan Marko Torjanac Rita Nataša Janjić Prijevod, adaptacija, scenografija i režija: Marko Torjanac…

date-icon 16.02.2017.

MALI BOKFEST 2017

date-icon 13.02.2017.

Predstava Ludens Teatara u Bjelovaru

Pozivamo Vas na komediju Ludens Teatra iz Koprivnice u nedjelju 20. studenog 2016. s početkom u 20 sati u Domu kulture Bjelovar "Kazalište što,…

date-icon 07.11.2016.

OBAVIJEST O UPISIMA 2016./2017.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA za djecu i odrasle  ENGLESKI, NJEMAČKI i TALIJANSKI ISPITI PO CEF-u (upis u radnu knjižicu)  OSPOSOBLJAVANJA…

date-icon 29.08.2016.

OBAVIJEST O UPISIMA STRANI JEZICI 2016./2017.

Učilište omogućuje učenje engleskog,  njemačkog i talijanskog jezika za sve uzraste. Nastava za polaznike škole stranih jezika počinje…

date-icon 29.08.2016.

BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2016 - LJETNO KINO 5

Pozivamo Vas na besplatnu projekciju  Gradski muzej srijeda 31.08.2016. u 21.00 sat Stogodišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao "The 100-Year-Old…

date-icon 29.07.2016.

43 JAM Vol2

Drugi po redu “43 JAM“ Bjelovar će u sklopu “Bjelovarskog kulturnog ljeta 2016“ ugostiti sportaše, umjetnike i izvođače iz Splita, Rijeke,…

date-icon 23.06.2016.

BOKFEST 2016

Ulaznice po cijeni 25 kn parter i 2o kn balkon možete kupiti u BOK kućici na Korzu Radnim danom od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00 sati, Vikendom…

date-icon 21.04.2016.

Otvorenje ASSITEJ-a 2016. u Bjelovaru

Započeo 18. Susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade hrvatskog centra ASSITEJ

date-icon 11.04.2016.

11.-15.4.2016., Bjelovar, Dom kulture i Bjelovarsko kazalište

HC ASSITEJ i GRAD BJELOVAR zajednički organiziraju 18. SUSRETE PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a. Na susretima će…

date-icon 05.04.2016.

O MALOM BOK-u 2016

Na Malom BOK-u 2016 izvedeno je 5 predstava u 13 izvođenja. Predstave je pogledalo oko 2500 djece predškolske i školske dobi.  

date-icon 21.03.2016.

MALI BOK 2016

10. ožujka 2016. , četvrtak, u Bjelovarskom kazalištu u 19:00 sati Pozivamo Vas na B.U.M. - Bjelovarska umjetnička mladost ili reprizu najuspješnijih…

date-icon 10.03.2016.

LIJEPOM NAŠOM U BJELOVARU

Pozivamo Vas na javno snimanje emisije serijala HTV-a LIJEPOM NAŠOM u Bjelovaru. Ljubitelji popularne tamburaške glazbe, folklora i tradicije moći…

date-icon 16.02.2016.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA E-PALE 2015

U hotelu Double Tree by Hilton u Zagrebu, 2. prosinca, 2015 održana je Završna konferencija projekta E-PALE Hrvatska, e-platforma za obrazovanje…

date-icon 03.12.2015.

Komedija “STILSKE VJEŽBE”

17. listopada 2015. u Domu kulture u 20 sati Stilske vježbe su najdulje izvođena predstava na svijetu s istom glumačkom postavom te je zbog svoje…

date-icon 09.10.2015.
 
 
 
BOK